مقدمه

در این پست سالشماری جامع و کامل تقدیم هنردوستان و دوستداران شعر و ادب و موسیقی می کنم. سالشماری 1400 ساله از شعر و موسیقی ایران و جهان و هنرمندان و شاعران و ادیبان برتر ایران و جهان

در این سالشمار وقایع مهم هنری و ادبی و فرهنگی و نام تمام موسیقی دان ها و شاعران برجسته ایران و جهان از نظرتان می گذرد.در واقع سعی شده از هنرمندان یک بیوگرافی خیلی مختصر هم درج شود.بدون شک در تالیف و گردآوری این سالشمار یا سالنامه 1400 ساله تلاش های بسیاری صورت گرفته. تمامی این مطالب حاصل 3 سال تحقیق ، پژوهش و مطالعه بنده در موسیقی و شعر ایران و جهان بوده است. کتابهای مختلف ، مجلات ، روزنامه ها ، سی دی ها ، برنامه های فرهنگی و هنری صدا و سیما ، گفتگو با اساتید و بالاخره ساعتها مطالعه و تحقیق در کتابخانه ها به صورت چکیده ای با عنوان سالنامه 1400 ساله شعر و موسیقی درآمده. در این مجموعه مخصوصا سعی شده تمامی وقایع موسیقی عنوان شود و از هنرمندان موسیقی نامی برده شود. امید است مورد توجه و عنایت همه دوستان اهل دل قرار بگیرد. در ضمن منتظر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات همه عزیزان هستم. پس با نظرات و پیشنهادهایتان بنده حقیر را یاری بفرمایید.

سالها بر اساس سال شمسی (خورشیدی) تنظیم گردیده است

سالشمار 1400 ساله شعر و موسیقی ایران و جهان

21ه.ق - شکل گیری زبان و فرهنگ جدید ایرانی

55- درگذشت مسلم بن محرز (موسیقیدان و آهنگساز)

83- تولد ابراهیم موصلی (موسیقی دان ، خواننده آواز فارسی و عربی و نوازنده عود)

108- تولد اسحاق موصلی (موسیقیدان،آهنگساز، لحن ضربی ماهور از ابتکارات اوست، تکمیل کننده دستگاههای موسیقی)

146- درگذشت ابراهیم موصلی ( موسیقیدان)

158- درگذشت منصور زلزل (موسیقیدان ، خواننده ، نوازنده عود)

169- تولد ابوالقاسم خردادبه (موسیقیدان)

171- درگذشت ابوبکر رازی (موسیقی دان ، نویسنده کتاب فی جمل الموسیقی)

177- درگذشت حنظله باغدیسی (شاعر)

189- درگذشت محمود وراق (شاعر)

194- درگذشت اسحاق موصلی (موسیقیدان و نوازنده بربط (عود))

204- درگذشت ابو حسن علی بن نافی (از اهالی خراسان ایران و از مشهورترین موسیقیدانان اندلس)

209 - نقطه شروع شعر فارسی دری در دوره اسلامی - تولد زکریای رازی (موسیقیدان و پزشک)

218- تولد فارابی (موسیقیدان ، خواننده آواز و نوازنده عود ، دانشمند ، فیلسوف و ریاضیدان بزرگ ایرانی)

219- درگذشت بایزید بسطامی

242- تولد ابوالفرج اصفهانی (موسیقی دان)

244- در گذشت ابوالعباس سرخسی از موسیقی دانان بزرگ ایران (نویسنده کتاب الموسیقی الکبیر)

258- درگذشت ابوالقاسم خردادبه (موسیقی دان)

278- درگذشت زکریای رازی (موسیقیدان ، عود نواز ، فیلسوف ، پزشک ، شیمیدان)

283- تولد فردوسی (از ارکان اساسی شعر و ادب فارسی و یگانه حماسه سرای تاریخ ادب ایران) -درگذشت شهید بلخی (شاعر)

287- درگذشت رودکی (پدر شعر فارسی ، نوازنده سازهای چنگ و عود)

291- آغاز منظومه مثنوی سرشار از اندرز و حکمت اثر بوشکور بلخی

297- درگذشت فارابی (نویسنده کتاب المدخل الی الموسیقی)

299- تولد ابوالحسن کسایی (شاعر)

308- تولد عنصری (شاعر)

314- درگذشت ابوالفرج اصفهانی (موسیقیدان)

320- تولد ابوریحان بیرونی (موسیقی دان ، ریاضی دان ، دانشمند) در خوارزم

321- تولد ابوعلی سینا (موسیقیدان ، شاعر و فیلسوف بزرگ ایران ، نویسنده کتاب موسیقی شفا)

328- آغاز کار نگارش شاهنامه توسط فردوسی - درگذشت عبدالله یوسف خوارزمی (موسیقیدان)

334- درگذشت ابوالوفای بوزجانی (موسیقیدان و دانشمند)

342- پایان کار نسخه یی شاهنامه فردوسی

343- تولد ابوالفضل بیهقی

345- با به سلطنت رسیدن محمود غزنوی بساط شعر و شاعری و شاعر پروری و حمایت از شعر فارسی گسترده شد.

348- تولد باباطاهر عریان (شاعر)

352- تولد ناصر خسرو در بلخ

354- تولد خواجه عبدالله انصاری (شاعر و عارف)

358- پایان تحریری شاهنامه فردوسی

366- تولد خواجه نظام الملک توسی (شاعر)

368- درگذشت میکل آنژ (شاعر و نقاش ایتالیایی)

369- درگذشت فردوسی

386- درگذشت ابوعلی سینا (موسیقی دان ، شاعر ، دانشمند)

387- درگذشت فرخی سیستانی (شاعر ، موسیقیدان ، خواننده و نوازنده چنگ و عود)

388- درگذشت ابوریحان بیرونی (موسیقیدان ، شاعر و دانشمند طراز اول ایران) در غزنه

389- درگذشت عنصری (شاعر)

390- درگذشت منوچهری (شاعر) - درگذشت منوچهر دامغانی (شاعر موسیقی شناس)

393- تولد خیام نیشابوری (شاعر ، موسیقیدان و ریاضی دان)

395- تولد ابوالحسن باخرزی (شاعر و ادیب)

398- درگذشت منصور حسین بن زیله (موسیقی دان ، نویسنده کتاب الکافی فی الموسیقی ، شاگرد ابوعلی سینا )

399- درگذشت ابوسعید ابوالخیر (شاعر)

408- تولد امام محمد غزالی (موسیقیدان ، فیلسوف)

416- درگذشت ابوالحسن بهمنیار (موسیقی دان ، نویسنده کتاب فی الموسیقی ، شاگرد ابوعلی سینا)

423- وفات اسدی توسی (شاعر)

425- درگذشت ابوالحسن باخرزی (شاعر)

428- درگذشت ابوالفضل بیهقی

431- تولد سنایی (شاعر)

439- درگذشت خواجه عبدالله انصاری و ناصر خسرو

463- درگذشت امام محمد غزالی (موسیقیدان و فیلسوف)

475- درگذشت حکیم خیام نیشابوری (شاعر و موسیقیدان)

478- تالیف کتاب محل التواریخ (نویسنده اهل اسدآباد) - درگذشت احمد غزالی (شاعر)

479- وفات معزی نیشابوری (شاعر)

483- پایان کار مثنوی الهی نامه توسط حکیم سنایی

490- درگذشت حکیم سنایی (شاعر و حکیم)

493- تولد نظامی در گنجه

494- ترجمه کلیله و دمنه به زبان فارسی توسط نصرالله منشی

498- تولد عطار نیشابوری

507- تولد سهروردی (شاعر)

511- تولد نجم الدین راوندی (شاعر ، هنرمند ، خطاط)

516- وفات جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی (شاعر)

528- درگذشت اثیر الدین اخسیگتی (شاعر)

529 (1150 م)- پاریس (پایتخت فکری و هنری اروپا) به مرکز موسیقی پلی فونیک تبدیل شد. 

534- خلق منظومه خسرو و شیرین توسط نظامی

538- درگذشت محمد انوری (شاعر و موسیقی شناس و آواز خوان)

542- اتمام منظومه پنج گنج (لیلی و مجنون) توسط نظامی

544- درگذشت مجید بیلقانی (شاعر ، از شاگردان خاقانی)

545- درگذشت سهروردی (شاعر) - درگذشت فلکی شروانی (شاعر)

549 (1200-1170 م)- آغاز توسعه و نوآوری در زمینه ریتم توسط آهنگسازان مکتب نوتردام

551- خلق اثر هفت پیکر نظامی

553- درگذشت خاقانی شروانی (شاعر)

555- تولد خواجه نصیرالدین طوسی (موسیقیدان ، حکیم ، ریاضیدان و ستاره شناس)

556- درگذشت ظهیر فاریابی (شاعر) در تبریز

562- تولد مولانا (مولوی) در بلخ (از ارکان اساسی شعر و ادب پارسی)

564- تولد سعدی - درگذشت فخرالدین رازی (در کتاب جامع العلوم شرح مفیدی در خصوص اصول فن موسیقی نوشته است)

566- درگذشت نظامی گنجوی (شاعر معروف و نوازنده نی)

568- تولد فخرالدین عراقی (شاعر)

571- تولد صفی الدین ارموی (موسیقیدان و استاد موسیقی (ساز و آواز) ، شاعر ، استاد خوشنویسی ) در ارومیه - ارموی مخترع سازی به نام مغنی بوده است.این ساز ترکیبی از سازهای قانون ، رباب ، نزهت بوده است.

575- درگذشت عطار نیشابوری

578- سفر سعدی شیرازی به بغداد برای اتمام تحصیلات

588- تولد قطب الدین شیرازی (موسیقیدان)

593- درگذشت کمال الدین اصفهانی (شاعر) - درگذشت اوحدالدین کرمانی (شاعر)

600- اولین دیدار شمس تبریزی با مولانا در قونیه

603- کشته شدن شمس تبریزی (عارف معروف و مرشد مولانا)

604- درگذشت عبدالمومن اصفهانی (موسیقیدان)

609- تولد امیرخسرو دهلوی (شاعر و موسیقی شناس - مخترع ساز سی تار)

613- تنظیم بوستان توسط سعدی

614- تنظیم ، تصنیف و تالیف گلستان توسط سعدی

618- آغاز نظم مثنوی به دست مولانا و با آغاز 18 بیت معروف (نی نامه)

630- درگذشت مولانا در قونیه - درگذشت خواجه نصیر الدین طوسی (نویسنده کتاب کنز التحف درباره موسیقی)

639- درگذشت عطا ملک جوینی (شاعر)

645- تولد شیخ محمود شبستری (شاعر)

646- درگذشت فخر الدین عراقی (شاعر) در دمشق

649- درگذشت شیخ اجل سعدی شیرازی (یکی از ارکان مهم و اساسی شعر و ادب فارسی)

651- درگذشت صفی الدین ارموی (قدیمی ترین نت نویس فارسی و عربی در کتاب الادوار ، او معتقد به 6 آواز سلمک ، شهناز ، نوروز ، مایه ، گواشت ، گردانیا و 12 مقام از جمله عشاق ، نوا ، بوسلیک ، عراق و ... و 24 شعبه از جمله سگاه ، چهارگاه ، ماهور ، پنج گاه ، اوج ، نیریز ، نوروز خارا ، صبا ، همایون و ... بود. )

658- تولد عبید زاکانی (شاعر)

668- درگذشت قطب الدین شیرازی (نویسنده رساله مهمی در باب موسیقی نظری)

675- سرودن منظومه گلشن راز توسط شیخ محمود شبستری

678- درگذشت شیخ محمود شبستری (شاعر)

679 (1300 م)- تولد گیوم دوماشو (موسیقیدان و شاعر فرانسوی)

683- درگذشت امیرخسرو دهلوی (شاعر و آهنگساز)

684- تولد حافظ شیرازی (از مهمترین ارکان تاریخ شعر و ادب پارسی)

689- تولد شاه نعمت الله ولی (شاعر)

698- تولد علی بن محمد جرجانی (موسیقی دان و دانشمند)

700 (1321 م)- درگذشت دانته (بزرگترین شاعر ایتالیا در عصر اومانیسم و زمینه ساز رنسانس)

708- وفات محمود آملی (موسیقیدان) - درگذشت خواجو کرمانی (شاعر) در شیراز

712- تولد عبدالقادر غیبی مراغی (موسیقیدان ، نویسنده کتابهای موسیقایی مقاصد الالحان ، جامع الالحان ، کنز الالحان)

729- درگذشت امیرحسن دهلوی (شاعر و خوشنویس)

730- درگذشت عبید زاکانی (شاعر)

736- درگذشت سلمان ساوجی (شاعر)

750- درگذشت حافظ در شیراز (شاعر اهل موسیقی و خواننده و بزرگترین شاعر فارسی زبان)

753 (1374 م)- درگذشت پتراک (شاعر ایتالیایی)

761- درگذشت کمال خجندی (شاعر)

774- تالیف و تنظیم و ترجمه کتاب موسیقایی جامع الالحان (نوشته عبدالقادر مراغی) - درگذشت محمد جرجانی (موسیقیدان)

775- تولد عبدالرحمن جامی (موسیقیدان و شاعر)

785- چاپ نسخه معروف خلخالی دیوان حافظ

788- تولد جلال الدین محمد دوانی (موسیقیدان و دانشمند)

792- درگذشت شاه نعمت الله ولی (شاعر)

793- درگذشت خواجه ابوالوفای خوارزمی (موسیقیدان ، شاعر ، نویسنده چند رساله در موسیقی)

796- درگذشت عبدالقادر غیبی مراغی (موسیقیدان ، شاعر ، خوشنویس ، خواننده و نوازنده عود ، از علمای موسیقی نظری)

802- تولد امیر علی شیر نوایی (موسیقیدان ، ادیب)

808- درگذشت علی تبریزی (شاعر ، خطاط)

815- درگذشت امیر شاهی سبزواری (موسیقیدان ، شاعر و هنرمند)

819 (1440 م)- تولد ژوسکن دپره (از استادان موسیقی رنسانس)

831 (1452 م)- تولد لئوناردو داوینچی (هنرمند ، مجسمه ساز و معمار مشهور)

846- تالیف رساله ای در موسیقی از بنائی هروی

848- پایان تنظیم رساله ای در موسیقی توسط عبدالرحمن جامی (شاعر معروف)

856- درگذشت عبدالرحمن جامی (شاعر و ادیب و موسیقیدان) در هرات - اختراع ساز چهارتار (تنبور) توسط شیخ حیدر

862- درگذشت خواجه شهاب الدین مروارید (موسیقیدان ، شاعر و خوشنویس)

864- درگذشت امیر علی شیر نوایی (موسیقیدان و هنرپرور)

866- درگذشت جلال الدین محمد دوانی (موسیقیدان و حکیم)

868- درگذشت کاشفی خطیبی (شاعر ، هنرمند و اهل موسیقی) - درگذشت حسین واعظ بیهقی (هنرمند آواز و دانشمند)

900- درگذشت کمال الدین بهزاد (بزرگترین و مشهورترین مینیاتورساز ایرانی)

904- تولد سلطان ابراهیم میرزا صفوی (هنرمند و موسیقی شناس ، نوه شاه اسماعیل اول)

909- درگذشت میرعلی هروی (از برترین استادان خط نستعلیق)

921- تولد عرفی شیرازی (شاعر) - تولد گاسپارو برتولونی (مخترع ساز ویولن)

927- درگذشت مولانا امیر مالک دیلمی (هنرمند موسیقی ، دانشمند ، استاد خوشنویسی (نستعلیق))

932 (1553 م)- تولد لوکا مارنتسیو (موسیقیدان ایتالیایی)

934 (1555 م)- تولد جیوانی گابریلی (مهمترین آهنگساز ونیزی در اواخر رنسانس)

936 (1557 م)- تولد تامس مورلی (آهنگساز انگلیسی)

939 (1560 م)- درگذشت کلمان ژانکن (موسیقیدان فرانسوی) - افتتاح کارگاه بزرگ ویولن سازی توسط آماتی شاگرد گاسپارو داسالو

942- درگذشت ابراهیم میرزا صفوی (سازنده سازهای موسیقی ، نقاش و خوشنویس)

943 (1564 م)- تولد ویلیام شکسپیر (بزرگترین شاعر درام نویس انگلیسی) در شهر استراتفورد

945- تولد طالب آملی (شاعر)

946 (1567 م)- تولد کلودیو مونته وردی (از بزرگترین آهنگسازان دوره آغازین باروک ، ایتالیایی)

948- تولد کلیم کاشانی (همدانی) (شاعر) در همدان

949- درگذشت وحشی بافقی (شاعر)

951 (1572 م)- درگذشت گودیمل (موسیقی دان فرانسوی)

954- تولد شاه عباس صفوی (شاه عباس علاقه مند و آشنا به فنون و رموز موسیقی و نوازنده ساز و تصنیف سرا)

957- درگذشت عرفی شیرازی (شاعر)

961 (1582 م)- تولد الگری (آهنگساز ایتالیایی)

967- درگذشت ملک محمد (موسیقیدان ، شاعر ، نوازنده)

973 (1525 م)- درگذشت پیر لوییجی داپالسترینا (آهنگساز ایتالیایی دوره رنسانس)

974- تولد صائب تبریزی (شاعر) در اصفهان

979 (1600 م)- عرضه اولین اپرا که اوریدیس نام داشت (توسط جاکو پوپری) - آغاز دوره موسیقایی باروک و تشکیل ارکستر باروک

983- درگذشت ظهوری ترشیزی (شاعر) در هندوستان

985 (1606 م)- تولد پی یر کورنی (شاعر بزرگ و پدر تئاتر فرانسه)

986- اجرای ساز و آواز در حضور شاه عباس و سفیران مسکو ، هند ، عثمانی و به دلیل ورود آنها به اصفهان

987- درگذشت نظام دست غیب (موسیقیدان ، شاعر ، خوشنویس) - تولد جان میلتون (شاعر مشهور انگلیسی)

988- درگذشت گاسپارو برتولونی (مخترع ساز ویولن)

989 (1610 م)- نوشته شدن رمان آستره (پیدایش نخستین رمان جدید)

992 (1613 م)- درگذشت کارلو جزوالدو (موسیقیدان ایتالیایی)

993- درگذشت طالب آملی (شاعر) در هندوستان

995- درگذشت رضی الدین آرتیمانی (شاعر) - درگذشت ویلیام شکسپیر

996- درگذشت شاهمراد خوانساری (از بهترین تصنیف سازان دوره صفویه)

1000 (1621 م)- درگذشت میکائیل پراتوریوس (آهنگساز و نظریه پرداز آلمانی)

1002 (1623 م)- درگذشت تامس ویلکز (ارگ نواز و آهنگساز کلیسا ، از بهترین آفرینندگان مادریگال انگلیسی بوده است.)

1012- تولد بیدل دهلوی (شاعر)

1015 (1636 م)- تولد بوالو (بزرگترین شاعر کلاسیک فرانسه)

1016 (1637 م)- گشایش نخستین تالار همگانی اپرا در ونیز ایتالیا

1018 (1639 م)- تولد راسین (بزرگترین شاعر دراماتیک فرانسه)

1019- درگذشت کلیم کاشانی (شاعر)

1022- درگذشت مولانا عبدالحق (موسیقیدان و شاعر) در اصفهان - درگذشت مونته وردی (ابداع کننده اپرا در ایتالیا)

1023 (1644 م)- تولد استرادیواریوس (مشهورترین سازنده آلات موسیقی در ایتالیا)

1032 (1653 م)- تولد آرکانجلو کورلی (برجسته ترین ویولونیست و آهنگساز ایتالیایی)

1044- درگذشت صائب تبریزی (شاعر)

1052- تولد میرزا محمد منشی تبریزی (موسیقیدان و خوشنویس) در اصفهان

1053 (1674 م)- درگذشت جان میلتون (مشهور ترین شاعر انگلستان)

1064 (1685 م)- تولد یوهان سباستین باخ (آهنگساز برجسته آلمانی) - تولد گئورگ فریدریش هندل (آهنگساز آلمانی)

1065 (1686 م)- تولد پورپورا (ترانه ساز و آهنگساز موسیقی مذهبی) در شهر ناپل ایتالیا

1066- تالیف رساله موسیقی نظرآقا

1068 (1689 م)- تولد دیدو وآینیانس (از شاهکارهای اپرای باروک) - اجرای تریو سونات در می مینور ، اپوس 3 (اثر کورلی)

1071 (1692 م)- تولد تارتینی (ویولونیست و صاحب نظر موسیقی) در ایتالیا

1074 (1695 م)- درگذشت هنری پورسل (بزرگترین آهنگساز انگلیسی ، متولد لندن) - درگذشت محمدسعید مازندرانی (اشرف) (شاعر ، خوشنویس - از شاگردان صائب تبریزی)

1078 (1699 م)- درگذشت راسین (شاعر تراژدی فرانسه)

1087 (1708 م)- انتصاب باخ به ارگ نواز دربار وایمار

1088 (1709 م)- اجرای فوگ برای ارگ در سل مینور (اثر باخ)

1089 (1710 م)- انتصاب فردریش هندل (آهنگساز آلمانی) به سرپرستی موسیقی دربار لودویگ هانوور

1091- درگذشت بیدل دهلوی (شاعر)

1092- تولد آذر بیگدلی (شاعر) در اصفهان

1093 (1714 م)- تولد امانوئل باخ (آهنگساز آلمانی ، پسر باخ مشهور)

1096 (1717 م)- سرپرستی ارکستر کوچک شاهزاده توسط باخ (موسیقیدان مشهور آلمانی)

1100 (1721 م)- اجرای کنسرتو براندبورگ شمار 5 در ر ماژور (اثر باخ) - تاسیس مدرسه ویولن در ایتالیا توسط تارتینی

1102 (1723 م)- سرپرستی باخ به ارکستر موسیقی کلیسای سن توماس در شهر لایپزیک

1104 (1725 م)- اجرای کنسرتو برای ویولن و ارکستر زهی ، اپوس 8 ، از کنسرتوهای چهار فصل (اثر ویوالدی)

1108- تالیف کتاب رساله النقی فی الموسیقی توسط احمد المسلم موصلی - تولد اوپیتز (شاعر معروف آلمانی)

1110 (1731 م)- پایان ساخت سوییت شماره 3 در ر ماژور (اثر باخ) - اجرای کانتات شماره 140 (بیدار باشید آوایی ما را می خواند) اثر باخ (موسیقیدان مشهور آلمانی) - درگذشت تایلر (موسیقیدان و ریاضیدان انگلیسی)

1112 (1733 م)- آغاز ساخت مس سی مینور توسط باخ (موسیقیدان مشهور آلمانی)

1114 (1735 م)- تولد یوهان باخ (آهنگساز آلمانی ، پسر دیگر باخ معروف)

1120 (1741 م)- درگذشت آنتونیو ویوالدی (آهنگساز بلند مرتبه ایتالیایی در دوره پایانی باروک)

1121 (1742 م)- اجرای اوراتوریوی مسیح برای نخستین بار توسط هندل (آهنگساز بزرگ آلمانی)

1128 (1749 م)- تولد گوته (شاعر و نویسنده آلمانی ، او علاقه عجیبی به حافظ شیرازی داشت)

1129 (1750 م)- آغاز دوره موسیقایی سبک کلاسیک - کاهش بینایی باخ ، همچنان رهبر ارکستر و آهنگساز ، درگذشت باخ (موسیقیدان برجسته آلمانی)

1135 (1756 م)- تولد ولفگانگ موتسارت (آهنگساز مشهور)

1139- درگذشت عاشق اصفهانی (شاعر)

1149- تولد لودیگ وان بتهوون (آهنگساز مشهور جهان ، او 32 سونات برای پیانو و 17 کاتوئور و 9 سمفونی نوشت) - درگذشت میرزا نصیر اصفهانی (موسیقیدان ، شاعر ، ریاضی دان) در شیراز

1151- تولد قائم مقام فراهانی (شاعر)

1153- درگذشت آذر بیگدلی (شاعر)

1154- تولد یغمای جندقی (شاعر)

1155- تولد وصال شیرازی (شاعر و موسیقیدان)

1156- درگذشت هاتف اصفهانی (شاعر)

1159 (1780 م)- دیدار هایدن و موتسارت (2 آهنگساز مشهور) و آغاز دوستی صمیمانه

1164- درگذشت مشتاق علیشاه اصفهانی (موسیقیدان ، خواننده و نوازنده ستار ، سیم چهارم (سیم سفید) را به ستار اضافه کرد ، به دلیل خواندن قرآن با نوای ستار کشته شد.)

1165- درگذشت صباحی بیدگلی (شاعر)

1166 (1787 م)- ساخت و اجرای موسیقی کوتاه شبانگاهی اثر ولفگانگ موتسارت

1167 (1788 م)- اجرای سنفونی شماره 40 در سل مینور (اثر موتسارت) - تولد لرد بایرون (بزرگترین شاعر رمانتیک انگلستان)

1170- آغاز تنظیم موسیقی ایرانی در 7 دستگاه (ردیف موسیقی ایرانی)

1171- تولد فروغی بسطامی (شاعر)

1174 (1795 م)- تاسیس کنسرواتور ملی موسیقی فرانسه توسط سارت

1175 (1796 م)- اجرای کنسرتو ترومپت در می بمل ماژور اثر یوزف هایدن

1177 (1798 م)- اجرای سونات پیانو در دو مینور اثر بتهوون (آهنگساز برجسته ، بزرگترین آهنگساز جهان)

1178 (1799 م)- تولد الکساند پوشکین (از بزرگترین شاعران روس)

1179 (1800 م)- پایان ساخت و اجرای کوارتت زهی در فا ماژور توسط بتهوون

1180 (1801 م)- درگذشت ناومان (موسیقیدان آلمانی)

1181 (1802 م)- تولد ویکتور هوگو (مشهورترین شاعر رمانتیک فرانسوی)

1182 (1803 م)- تولد هکتور برلیوز (از نخستین آهنگسازان رمانتیک فرانسوی ، آفریننده جسور صداهای نو در ارکستر)

1183- درگذشت مجمر اصفهانی (شاعر)

1184 (1805 م)- تولد شیلر (شاعر آلمانی ، دوست گوته)

1187 (1808 م)- اجرای سنفونی شماره 5 در دو مینور ، اپوس 67 اثر بتهوون

1188 (1809 م)- درگذشت یوزف هایدن (آهنگساز مشهور ، از نخستین آهنگسازان موسیقی کلاسیک جهانی) - تولد ادگار آلن پو (شاعر نمادین و رمانتیک آمریکایی)

1189 (1810 م)- تولد روبرت شومان (آهنگساز آلمانی) در آلمان

1191 (1812 م)- دیدار بتهوون (آهنگساز مشهور) و گوته (شاعر معروف) با هم ، بتهوون برای گوته پیانو نواخت.

1192 (1813 م)- تولد جزوپه وردی (محبوبترین اپرانویس ایتالیا)

1193 (1814 م)- تولد لرمانتوف (از بزرگترین شاعران مجارستان)

1194- تولد استاد علی اکبر فراهانی (پدر میرزا عبدالله و حسینقلی)

1196- درگذشت صبای کاشانی (شاعر)

1198 (1819 م)- اجرای کویینتت در لا ماژور اثر فرانتز شوبرت - تولد کلاراویک شومان (پیانیست،سازنده آواز و قطعه های پیانو) - تولد پاس دلو (رئیس ارکستر فرانسه ، کسی که کنسرتهای عمومی موسیقی کلاسیک را در پاریس ابداع کرد)

1199 (1820 م)- آغاز دوره موسیقایی رمانتیک = رمانتیسیسم در موسیقی اروپا

1200 (1821 م)- تولد داستایوسکی (رمان نویس نامدار روسی)

1202- درگذشت نشاط اصفهانی (شاعر)

1203 (1824 م)- تولد بدریش اسمتانا (آهنگساز ، بنیان گذار موسیقی ملی چک)

1204 (1825 م)- تولد اشترواس (آهنگساز اتریشی)

1206 (1827 م)- درگذشت لودیگ وان بتهوون (آهنگساز مشهور آلمانی ، تجسم والاترین حد نبوغ موسیقایی)

1207 (1828 م)- درگذشت فرانتز شوبرت (نخستین استاد هنر آواز رمانتیک ، متولد وین) - تولد لئون تولستوی روسی

1208 (1829 م)- اجرا ، رهبری "پاسیون سن ماتیو" ساخته باخ توسط فلیکس مندلسون (آهنگساز ، پیانیست و رهبر ارکستر)

1209- درگذشت قائم مقام فراهانی (شاعر) - تولد صفی علیشاه (شاعر)

1211 (1832 م)- درگذشت گوته (شاعر نامدار آلمانی) - تولد سر والتر اسکات (شاعر معروف اسکاتلندی)

1212- تولد سید جمال الدین اسدآبادی (شاعر ، متفکر و آزادی خواه) در اسدآباد

1213 (1834 م)- درگذشت کالریج (شاعر آلمانی)

1216- اولین گزارش از تولید صدا با منشا الکترونیک (موسیقی کالوانیک) توسط دکتر پیج آمریکایی

1218 (1839 م)- اجرای پرلود در دو مینور برای پیانو اثر فردریک شوپن - تولد ژرژ بیزه (آهنگساز)

1219 (1840 م)- تولد پتر ایلیچ چایکوفسکی (آهنگساز معروف) - تولد امیل زولا (رمان نویس معروف فرانسوی)

1220- درگذشت وصال شیرازی (شاعر ، موسیقی شناس ، خواننده و نوازنده ستار ، نقاش ، در شاه چراغ مدفون گشت)

1221 (1842 م)- اجرای پولونر در لا بمل ماژور اثر فردریک شوپن

1222- تولد آقا میرزا عبد الله فراهانی (ردیف دان و گرد آورنده ردیف موسیقی ایرانی) - تولد محمد غفاری (کمال الملک) (نقاش معروف) در کاشان

1223- تولد غبار همدانی (شاعر) - اجرای کنسرتو برای ویولن و ارکستر در می مینور اثر فلیکس مندلسون

1224- تولد حاج میرزا حبیب خراسانی (شاعر)

1226- درگذشت ریاض همدانی (موسیقیدان و ریاضی دان) - درگذشت فلیکس مندلسون (آهنگساز آلمانی)

1227 (1848 م)- اجرای پرلود پرده سوم اپرای لوهنگرین اثر ریشارت واگنر

1228- درگذشت قاآنی (شاعر) در شیراز - درگذشت فردریک شوپن (آهنگساز ، پیانیست)

1229- تولد فرصت شیرازی (شاعر و ادیب و هنرمند) - بنیانگذاری مکتب رئالیسم در ادبیات فرانسه

1230 (1851 م)- اجرای اتود برتر شماره 10 در فا مینور اثر فرانتز لسیت

1231 (1852 م)- تولد توماس مور (شاعر معروف ایرلندی)

1232- خلق اثر تابلوی علی اکبر فراهانی (پدر میرزا عبد الله) و شاگردانش توسط صنیع الملک - تولد آقا حسینقلی فراهانی - درگذشت استاد علی اکبر فراهانی (نوازنده چیره دست تار) - درگذشت فروغی بسطامی - تولد شوریده شیرازی (شاعر و نوازنده موسیقی) - اجرای رمانس در سل مینور برای ویولون و پیانو اثر کلاراویک شومان - تولد وان گوگ (نقاش معروف هلندی)

1233 (1854 م)- تولد ژان آرتور (شاعر فرانسوی) - تولد استفان مالارمه (از شاعران سمبولیست فرانسه)

1234- درگذشت یغمای جندقی (شاعر)

1235- دوره اقامت و کار بوسکه فرانسوی در تهران برای اداره امور مربوط به موزیک نظام - جایگزینی اولین دسته موزیک نظام تحت عنوان دسته موزیک سلطنتی (توسط بوسکه و ریون) به جای نقاره خانه

1236 (1857 م)- دوره اقامت و کار ریون فرانسوی و مارکوی ایتالیایی در تهران برای اداره امور مربوط به موزیک نظام - تولد الگار (از بزرگترین آهنگسازان انگلستان) - درگذشت میخائیل ایوانوویچ گلینکا (آهنگساز روسی ، با نوشتن اولین اپرای ملی روس مکتب موسیقی روس را به وجود آورد.) - تولد علی اکبرخان شاهی

1237 (1858 م)- تولد جاکومو پوچینی (اپرانویس ، ارگ نواز ، آهنگساز)

1238- تولد مهدی هدایت (مخبر السلطنه) (موسیقیدان و شاعر)

1239 (1860 م)- تولد گوستاو مالر (آهنگساز بزرگ رمانتیک اتریشی) - تولد ظهیر الدوله (آهنگساز ، به همت او انجمن اخوت تاسیس شد) - تولد ادیب نیشابوری (شاعر)

 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه ۸ شهریورماه ۱۳۸۵

+ نوشته شده توسط علی شریفی در سه شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 11:13 |